Blog

TỔ YẾN CÓ TÁC DỤNG GÌ VỚI THỊ LỰC??

TỔ YẾN CÓ TÁC DỤNG GÌ VỚI THỊ LỰC??

Kết quả nghiên cứu năm 2011 của Khoa Giải Phẫu thuộc Đại học Quốc gia Malaysia đã cho thấy những con thỏ được tiêm huyết thanh tổ yến có thể sản xuất nhiều tế bào sợi hơn những con còn lại. Chúng giữ cho giác mạc khỏe mạnh sau khi trải qua các tổn thương hoặc bệnh tật.

Đây là bằng chứng thuyết phục cho thấy tác dụng của yến sào đối với thị lực. Kết quả nghiên cứu năm 2011 của Khoa Gii Phu thuc Đại hc Quc gia Malaysia đã cho thấy những con thỏ được tiêm huyết thanh tổ yến có thể sản xuất nhiều tế bào sợi hơn những con còn lại. Chúng giữ cho giác mc khỏe mạnh sau khi trải qua các tổn thương hoặc bệnh tật. Đây là bằng chứng thuyết phục cho thấy tác dụng của yến sào đối với thị lực, nguồn: hellobacsi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *