Yến sào VN Nest là đơn vị trực tiếp khai thác và cung cấp các sản phẩm cao cấp từ Yến Sào gồm những thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.