Blog

CÓ BAO NHIÊU LOẠI YẾN?

CÓ BAO NHIÊU LOẠI YẾN?
Tổ yến có 3 loại khác nhau: tổ yến trắng, tổ yến hồng, tổ yến huyết. Tuy nhiên, 3 loại yến này cũng được phân thành hai loại, đó là: tổ yến thiên nhiên ( được khai thác trực tiếp từ vùng đảo yến tự nhiên do các công ty quản lý) và tổ yến nhà ( được nuôi trong các nhà yến).
Trong đó, nhiều người lầm tưởng tổ yến thiên nhiên mang lại giá trị cao nhất cả về chất lượng và kinh tế. Các nhà dinh dưỡng và khoa học đã chứng minh yến sào nuôi và yến sào thiên nhiên tương đồng về giá trị dinh dưỡng, và yến sào thiên nhiên lẫn nhiều tạp chất hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *