Số 61-63 Lê Minh Ngươn, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang